^Zpět
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NOVINKY - NEWS

FENY - FEMALES

FOTO-VIDEO GALERIE

ČLÁNKY - ARTICLES

Jak uchovnit RTW

Podmínkypro uchovnění RTW

RTW musí mít:

4. Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující. Jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní a bázliví, jsou z chovu vyloučeni.


II. Chovní jedinci 

1. Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených tímto Zápisním řádem.
     
2. Podmínky pro zařazení do chovu určuje RKČR ve své pravomoci, přičemž dodržuje platný standard FCI.
a) čistokrevnost osvědčená průkazem původu vydaným Plemennou knihou, uznanou FCI
b) dosažení stanovené věkové hranice

c) splnění svodu dorostu (netýká se importovaných jedinců)
d) získání bonitačního kódu opravňujícího k zařazení do chovu
e) získání stanovených výstavních ocenění ve třídách nad 15 měsíců
stáří jedince, přičemž se jedincům uznává nejvyšší ocenění.

f) dosažení požadovaných zkoušek z výkonu
g) vyhodnocení DKK/DLK  provedené nejdříve v 12 měsících věku, RTG provádějí odborná veterinární pracoviště v ČR a hodnocení provádí jeden, klubem pověřený, veterinární lékař. RKČR uznává výsledky RTG DKK a DLK vyhodnocené oficiálním posuzovatelem ADRK, v  případě různých výsledků se uznává ten, který si chovatel určí – (přičemž RKČR eviduje oba výsledky)
h) přeregistrace psa plemennou knihou ČKS

3. Zařazení do chovu potvrzuje Plemenná kniha v průkazu původu, vyhotovuje a zakládá kartu odchovů jedince a vystavuje knihu krytí nebo odchovů. Záznam se provádí až po splnění všech podmínek na žádost majitele, u psa před krytím, u feny se přikládá průkaz původu k přihlášce zápisu prvního vrhu feny.
     
4. Z chovu se vylučují: psi a feny, v jejichž odchovech se opakovaně a prokazatelně vyskytují hrubé vady exteriérové a povahové nebo jiné patologické a dědičné vady. Vyloučení psa nebo feny z chovu je oprávněno přikázat předsednictvo RKČR na zdůvodněný  návrh poradce chovu.

5. Dočasně jsou z chovu vyřazeni jedinci, jejichž majitelé nepředložili PCH doklady
 

6. Řízený chov:

 

pes

fena

věková hranice

 24 měsíců

20 měsíců

zkoušky z výkonu *pozn. 1

 2

 1

svod dorostu

splnil

splnila

bonitace

 zařazen

 zařazena

povahové kódy

 3–8

 3–8

chrup *pozn. 4

 plnochrupý

 plnochrupá

RTG DKK / DLK *pozn. 3 a vysvětlení

 vyhodnocen max. 2/2

 vyhodnocena max 2/2

Minimální výstavní ocenění *pozn. 2

 velmi dobrý

 dobrá

 

 

 *1 – přímé složení ZVV1 bez předchozího složení ZM se od 1. 1. 1994 nepovažuje za splnění 2 zkoušek z výkonu, (zkoušky podle NZŘ, IPO),
od 1. 12. 2007 se uznává všestranná zkouška  IPO V, kterou od 1. 1. 2012 nahrazuje zkouška IPO VO. Od 30. 11. 2013 se uznává všestranná zkouška IPO-ZTP.
Podmínkou pro zařazení psa (samce) do chovu je splnění dvou všestranných zkoušek, kde alespoň jedna z nich musí být 1. stupně
(např. ZM + ZVV1, nebo ZVV1 + IPO1, nebo IPO-VO + IPO1).
(Platnost od 31. 1. 2016 pro psy – samce, kteří nemají složenou bonitaci).

 

*2 – tzn. výstavní ocenění ve výstavních třídách nad 15 měsíců stáří jedince. Výše výstavního poplatku na klubové nebo speciální výstavě bude pro členy RKČR o 30% nižší než pro vystavující, kteří nejsou členy RKČR.

*3 – RTG DKK i DLK musí být provedeno ve věku minimálně 12 měsíců


Vysvětlení k provádění rentgenů DKK/DLK a hodnocení rentgenologických snímků:

Rentgenování se provádí na specializovaných pracovištích, kde se provede snímkování jak kyčelních tak  loketních kloubů. Jednou zrentgenované zvíře v České republice nesmí být podle zákona o  veterinární komoře již vícekrát zrentgenováno - platí pro ČR. Hodnocení všech snímků bude provedeno jedním posuzovatelem (schváleným pro RKČR). Nebo je možné do rentgenovací kazety vložit při prvním rentgenování 2 filmy, tím vzniknou dvě sady snímků, kdy jedna sada se odešle k posouzení do ČR a  druhá sada nezávisle na první k druhému posuzovateli. Uznáno bude hodnocení s nižším stupněm dysplasie, evidovány budou výsledky oba. Celkové posouzení jedním hodnotitelem je  nutné ke statistickému vyhodnocení a ucelenosti výsledků.

Od 1. 7. 1992 se z chovu vyřazují všichni jedinci s RTG DKK vyšší než 2. stupeň.
Od 8. 4. 2006 se z chovu vyřazují všichni jedinci s RTG DLK vyšší než 2. stupeň.
Nadále jsou do chovu zařazováni jedinci s RTG DKK a DLK  maximálně 2. stupně

Spojování jedinců s hraničním stupněm DKK (1/1,1/0,0/1 ) je povoleno.
Zařadit jedince do chovu z těchto spojení je možné až  po fenách nakrytých po 22. 11. 2003. U spojení partnerů, kde jeden má stupeň 2, musí být druhý negativní!

*4 – Ztráta nebo vytržení zubu: Výjimku vyřazení z chovu pro chybějící zub lze provést u psů, u nichž se dá původní existence zubů prokázat a je potvrzena v PP. V případě ztráty zubu majitel včas vyrozumí UPCH, který určí, kdo z OPCH se zúčastní RTG vyšetření u veterinárního lékaře, kde bude sepsán zápis o ztrátě zubu doložený snímkem RTG. Po projednání a schválení předsednictvem může provést PK zápis do PP.

Vztahuje se na všechny chovatelské akce RKČR včetně výstav. Po písemné dohodě RKČR s organizátory a rozhodčím.


7. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu i s přílohou Plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců.

 

 

 

 

A - CELKOVÝ VZHLED

 

1 - Typický, správný poměr
2 - Málo osvalený
3 - Dlouhá stavba těla nad 15%
4 - Příliš lehký, chrtovitý
5 - Těžký, lymfatický
6 - Příliš hrubý
7 - Vzhled opačného pohlaví
8 - Netypický
9 - Jemný
10 - Neharmonická stavba těla

B - VELIKOST

 

1 - Malý pes 61-62 cm, fena 56-57 cm
2 - Střední pes 63-64 cm, fena 58-59 cm
3 - Velký pes 65-66 cm, fena 60-61 cm
4 - Zvlášť velký pes 67-68 cm, fena 62-63 cm
5 - Pod hranicí standardu
6 - Nad hranicí standaru

C - HLAVA

 

1 - Typická, standardní
2 - Vystupující týlní hrbol
3 - Nerovný nosní hřbet
5 - Dlouhá tlama
6 - Špičatá tlama
7 - Úzká hlava
8 - Lehká hlava
9 - Lymfatická hlava
10 - Nevýrazný stop
11 - Ploché čelo
12 - Krátká čenichová partie
13 - Klabonos
14 - Vrásky

D - CHRUP

 

1 - Plnochrupý
2 - Více zubů
3 - Neúplný chrup
4 - Řezáky nejsou v řadě
5 - Otočená osa zubu

E - SKUS

 

1 - Nůžkový
2 - Těsné nůžky
3 - Klešťový
4 - Deformovaná čelist
5 - Podkus
6 - Předkus
7 - Nedoléhající na jedné straně

F - UŠI

 

1 - Ucho standardní
2 - Nízko nasazené
3 - Dlouhé, těžké
4 - Odstávající
5 - Špatně složené
6 - Příliš vysoko nasazené

G - OČI

 

1 - Oči mandlového tvaru
2 - Kulaté
3 - Vypouklé
4 - Příliš malé oči
5 - Příliš velké oči
6 - Nepřiléhající víčka
7 - Entropium
8 - Ektropium
9 - Oko hluboko zasazené

H - BARVA OČÍ

 

1a - Černohnědá
1b - Kouřově hnědá
2a - Červenohnědá
2b - Středně hnědá
3 - Světle hnědá
4 - Žluté oko
5 - Různobarevné oči

I - KRK

 

1 - Standardní
2 - Málo osvalený
3 - Volná kůže na hrdle
4 - Příliš krátký
5 - Příliš dlouhý

 J - HRUDNÍK

 

1 - Prostorný, výrazné předhrudí
2 - Nevýrazné předhrudí
3 - Příliš hluboký
4 - Příliš mělký
5 - Sudovitý
6 - Úzký

 K - HŘBETNÍ LINIE

 

1 - Pevný, rovný hřbet
2 - V pohybu volnější
3 - Spadající záď
4 - Přestavěná záď
5 - Pronesený hřbet
6 - Klenutá bedra
7 - Krátká záď
8 - Vysoko nasazený ocas
9 - Nízko nasazený ocas
10 - Dlouhá záď
11 - Dlouhá bedra

 L - HRUDNÍ KONČETINY

 

1a - Standardní, výborně zaúhlené
1b - Standardní, velmi dobře zaúhlené
2 - Strmé úhlení (strmá lopatka)
3 - Rozevřené tlapky
4 - Měkké nadprstí
5 - Vytočené tlapky
6 - Úzce postavené
7 - Vbočené lokty
8 - Vybočené lokty
9 - Krátké předloktí
10 - Sudovitý postoj
11 - Křivé končetiny

M - PÁNEVNÍ KONČETINY

 

1a - Standardní, výborně zaúhlené
1b - Standardní, velmi dobře zaúhlené
2 - Slabě osvalené stehno
3 - Rozevřené tlapky
4 - Vytočené tlapky
5 - Sudovitý postoj
6 - Kravský postoj
7 - Strmé úhlení

 O - PIGMENT

 

1 - Černé pysky, čenich
2 - Skvrnité pysky
3 - Světlé drápy
4 - Světlý čenich
5 - Proměnlivý nos "wechselnase"
6 - Částečná ztráta pigmentu na nose
7 - Depigmentace třetího víčka

 P - KRYPTORCHID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S - SRST

 

1 - Středně dlouhá
2 - Krátká
3 - Dlouhá
4 - Měkká
5 - Chybějící podsada
6 - Vlnitá srst
7 - Světlá podsada
8 - Hrubá srst
9 - Místy zvlněná
10 - Vousatá tlama

T - ZNAKY

 

1 - Syté, čisté, ostře ohraničené
2 - Syté, čisté, bez ostrého ohraničení
3 - Prokvetlé
4 - Světlé
5 - Částečně chybějící
6 - Zcela chybějící
7 - Bílé skvrny

 Z - OCAS

 

1 - V přirozené délce
2 - Kupírovaný
3 - Příliš nízko nasazený
4 - Příliš vysoko nasazený
5 - Nesený silně ke straně
6 - Nesený silně ke hřbetní linii
7 - Zalomený
8 - Zatočený

Stará bonitační tabulka.


Hodnocení jednotlivých znaků indexem 1 se do svodového kódu nezapisují (index 1 je standardní, typický tedy správný).
Výjimkou je znak B, H, L, M a Z – tyto znaky  musí být v kódu uvedeny vždy.

Vady vyřazující z chovu:   jsou vyznačeny červeně v bonitační tabulce

celkový vzhled: A7, A8
velikost: B5, B6
chrup: D3
skus: E4, E5, E6
oči: G7, G8
barva očí: H4, H5
pigment: T6, T7
srst: S3, S6
kryptorchid: P
ocas: Z5, Z6, Z7, Z8

Odkazy

Připojen

Právě přítomno: 38 hostů a žádný člen