^Zpět
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NOVINKY - NEWS

FENY - FEMALES

FOTO-VIDEO GALERIE

ČLÁNKY - ARTICLES

Nesení ocasu RTW

Oficiální stanovisko ADRK získané od pana E. Hellmanna – uznávaného rozhodčího ADRK pro výstavy a ZTP (bonitace) rottweilerů k posuzování nesení ocasu u RTW

Od té doby, co platí zákaz kupírování ocasu nelze zaujmout přesné stanovisko. K vyřazení jedince z chovu dochází jen v případě, kdy je ocas zalomen v kterékoliv jeho části nebo nesen tak, že je ve vzduchu přetočený a dotýká se pravého či levého boku. V případě výskytu zálomku na konci ocasu potom platí pravidlo, že ocas musí mít mezi 21–23 obratli.

Kritérium pro hodnocení dle ADRK

Je-li předvedeno zvíře s ocasem, jež se dotýká špičkou zad, dá se pes do klidové fáze, tedy postaví se do statiky bez jakýchkoliv rušivých elementů. Pokud ho v tuto chvíli dá dolů do tvaru šavle, je považován ocas za korektní. Dále se při posuzování přihlíží již na nasazení ocasu, tedy zdali  je nasazen vysoko, nízko nebo v rovině se hřbetem. Opět se toto posuzuje v klidové fázi. Pokud jsou při pohmatu odhaleny nerovnosti, což může znamenat zálomek ale také úraz, je doporučeno rentgenologické vyšetření. Zohledňuje se samotná délka ocasu, kdy v klidu ocas psa volně visí k hleznu. Pokud přetrvávají jakékoliv pochybnosti, je u zvířete doporučeno posouzení znalcem/expertem, který by měl rozhodnout o jeho chovnosti. Vždy je však snahou zvíře s ohledem na další kvality uchovnit. Kvůli ocasům nebyla v ADRK od doby zákazu kupírování uchovněna dle statistik 2–3 zvířata.
Ze Švýcarska máme vyjádření od ústřední poradkyně chovu RTW, že postupují dle vzoru ADRK.
Zajistila: Z.Marthalerová, předsedkyně RKČR

 
 
 

Odkazy

Připojen

Právě přítomno: 30 hostů a žádný člen